វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

ទស្សនវិស័យ​របស់​យេ​ី​ង:
ជាសហគ្រាសផលិតឧបករណ៍ឆ្លាតវៃឈានមុខគេនៅទូទាំងពិភពលោក។

បេ​សកម្ម​របស់​យើង:
ការផលិតឧបករណ៍ឆ្លាតវៃប្រកបដោយគុណភាពអន្តរជាតិ ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារឈានមុខគេរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងសណ្តាប់ធ្នាប់។

គំនិតអភិវឌ្ឍន៍:
ផ្តោតលើអតិថិជន។អ្នកតស៊ូផ្អែកលើ។

វប្បធម៌សាជីវកម្ម (2)

វប្បធម៌សាជីវកម្ម (2)

វប្បធម៌សាជីវកម្ម (2)

វប្បធម៌សាជីវកម្ម (2)

វប្បធម៌សាជីវកម្ម (2)

វប្បធម៌សាជីវកម្ម (2)